close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 24 sierpnia 2017

  Na polach wokół zaścianka Surkonty na Nowogródczyźnie 21 sierpnia 1944 roku rozegrał się jeden z najtragiczniejszych epizodów w historii walk żołnierzy AK z Sowietami na Kresach II Rzeczypospolitej.

  W toku kilkugodzinnych walk oddziału ppłk Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz” z oddziałami NKWD zostało zabitych 36 żołnierzy AK. Poległ również sam dowódca oddziału - uczestnik wojny obronnej 1939 roku, „hubalczyk”, cichociemny, wybitny żołnierz, jeden z autorów strategicznego planu operacji „Ostra Brama”. 

   

  Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele w Wawiórce.

   

   

  Wrażenie robiły polskie mundury siedzących w pierwszym rzędzie kombatantów.

   

   

  W czasie mszy śpiewały przybyłe specjalnie na uroczystość chóry z Mińska: Tęcza, Polonez i Społem.

   

   

  Nasi kombatanci zawsze w gotowości!

   

   

  Wzruszająca uroczystość nadania stopnia porucznika Wojska Polskiego pani Jadwidze Żuk, rozkazem Ministra Obrony Narodowej RP.

   

   

  Zaszczytne wyróżnienie spotkało też Konsula Generalnego RP w Grodnie…

   

   

  … i inne, bardzo zasłużone osoby (na zdjęciu Andżelika Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi).

   

   

  Z rąk pani płk Weroniki Sebastianowicz uhonorowany został Attaché Obrony z Mińska.

   

   

  Organizatorem, prowadzącym i dobrym duchem uroczystości był pan Artur Konrad – Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

   

   

  W Surkontach na pięknie uporządkowanym siłami polskiej społeczności na Grodzieńszczyźnie Cmentarzu oczekiwała warta honorowa pełniona przez najmłodszych .

   

   

  Uroczystość miała bardzo podniosły charakter.

   

   

  Najbardziej wzruszający był hołd oddawany poległym towarzyszom broni przez obecnych w Surkontach weteranów.

   

   

  Godzien najwyższego szacunku – Żołnierz Nieznany poległy za Ojczyznę.

   

   

  Światła zapalono na grobach wszystkich poległych Bohaterów. Cieszy udział najmłodszego pokolenia.

   

   

  Po oddaniu hołdu Bohaterom kombatanci i liczni goście mieli okazję do nieformalnego spotkania i wysłuchania koncertu najmłodszych wykonawców oraz chórów z Mińska.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: